Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich poziomów mają ubezpieczenia w PZU. Z początku każdego roku oświatowego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia za pomocą gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są zasadnicze, bo na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszystkie dni edukacyjne. Pracownicy szkoły mają za to zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w momencie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu albo jego rodzinie towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania z reguły pokrywają straty doświadczone poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, aby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zredukować, jeżeli pozostaną zrealizowane warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu

Related Posts