Kurs językowy jest drogi, lecz dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie prostsza i postępuje szybciej, no chyba, iż kursant nie poświęca wystarczająco wiele czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania istotnych umiejętności językowych i poszerzenia zasobu słownictwa. Na kursie językowym w samej rzeczy na takie zręczności kładzie się nacisk. Na kursie lingwistycznym nauka angielskiego odbywa się w grupach niedużych, dlatego nauczyciel może poświęcić słuchaczowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze wyniki. Kursy językowe są wybierane przez uczniów dość często. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podwaliny języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są również takie, które obejmują materiał od poziomu A1 do stopnia C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej jednak w kursach tego typu większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo a także mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.

Related Posts