Kluczowym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania odpowiednich zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna opierać się więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich umiejętności i bezwzględnym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z działu gramatyki i użytkowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, podczas wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dość szeroki, w który wliczają się w zasadzie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, czy też sprawiające trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one wiele znaczeń, w zależności od kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są też wyrażenia o bardzo siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.

Related Posts