Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się nieomal na doskonaleniu biegłości takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje za to mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto teoretyczna, totalnie zbędna za granicą, jednakże stanowi podstawę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Najpierw odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co widzi na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.

Related Posts